OnlyLady首页
[注册] [My Onlylady]

什么牌子的精油好

1 嘉媚乐Camenae (十大精油品牌,法国精油)

2 佰草集Herborist (十大精油品牌,上海家化草本中高档护理品)

3 汇美舍PrettyVally (十大精油品牌,加拿大精油)

4 阿芙AFU (十大精油品牌,希腊精油品牌)

5 贝斯特 (十大精油品牌,1992年台湾)

6 O家精油Oshadhi (十大精油品牌,德国精油)

7 香缇芳香Absolute aromas (十大精油品牌,澳洲精油)

8 The Body Shop美体小铺 (十大精油品牌,英国精油)

9 欧舒丹L'Occitane (十大精油品牌,法国精油)

10 茱莉寇儿Jurlique (十大精油品牌,澳洲精油)

什么牌子的精油好